Aflysning

Kære Kræmmere

 

Covid-19 situationen medfører desværre stadig mange restriktioner og nedlukning af Danmark.

 

Mulighederne og betingelserne for afholdelse af begivenheder som Kliple´ Mærken er således endnu uafklarede. Derfor ser vi os desværre nødsaget til at aflyse dette års Kliple’ Mærken, og dermed også vort kræmmermarked 2. weekend i juni 2021.

Vi håber det bliver muligt for vore kolleger at afholde lignende markeder senere på sommeren til glæde for både dem og jer.

Vi glæder os til at kunne afholde et traditionelt Kliple´ Mærken igen anden weekend i 2022, hvor kræmmermarkedet således vil blive afviklet d. 11. og 12. juni.

Stadeleje som I har valgt at overføre fra 2020 til 2021 vil vi automatisk overføre som forudbetaling for samme plads i 2022, men I er naturligvis også velkomne til at få pengene tilbage ved at fremsende kontonummer og stadenummer til kliplemaerken@events.dk

Vi håber at se jer alle igen til Kliple’ Mærken 2022.

Med venlig hilsen

Kliple´ Mærkens Komité


Liebe Krämer

 

Die Covid-19 Situation führt leider immer noch Beschränkungen und Lock-down mit sich in Dänemark.

 

Die Möglichkeiten und Bedingungen für Veranstaltungen wie Kliple´ Mærken ist deshalb noch nicht geklärt.

Wir sehen uns deshalb leider dazu gezwungen diesjähriges Kliple´ Mærken abzusagen müssen, und damit auch den Markt am 2.  Wochenende im Juni 2021.

 

Wir hoffen es wird möglich sein für unseren Kollegen ähnliche Veranstaltungen später im Sommer zu veranstalten, zur Freude für sowohl Veranstalter als Krämern.

 

Wir freuen uns unser traditionsreiche Kliple´ Mærken wieder im 2022 veranstalten zu können. Der Markt  wird am 11. und 12. Juni stattfinden in 2022.

Zahlungen für Standplätze die Sie gewählt haben von 2020 bis 2021 zu überführen, werden wir automatisch als Zahlung für den gleichen Platz im 2022 hinüberführen.  Sie können selbstverständlich auch das Geld zurück gezahlt bekommen wenn Sie uns Ihre Bankkontonummer und Standplatznummer an kliplemaerken@events.dk zuschicken.

Wir hoffen Sie alle in 2022 zur Kliple´ Mærken wieder zu sehen.

Mit freundlichen Grüßen

Kliple´ Mærkens Komité


 Dear Exhibitor

 Covid-19 is still the cause for many restrictions and look-down in Denmark.

The possibilities and conditions for organizing arrangements as Kliple´ Mærken are still not known.

Therefor we unfortunately are forced to cancel Kliple´ Mærken this year, which include the market for exhibitors in the 2nd weekend of June.

We hope it will be possible for some of our colleges to organize likely arrangements later at the summer. Hopefully to the delight of both organizers and exhibitors.

We are looking forward to organize a traditional Kliple´ Mærken again in the 2nd weekend of June 2022.

The market for exhibitors will take place at the 11th and 12th of June.

Exhibitions fee which you already have forwarded from 2020 to 2021, we will automatically forward to 2022 as fee for the same place. Of course it will be possible to get the money returned if you want to. Please than send us the number of your bank account and the number og your exhibition place at kliplemaerken@events.dk

Hope to see all of your in 2022.

 

Kind regards

Kliple´ Mærkens Komité

 


Annonce markedsplads

Information vedr. kræmmermarked til Kliple Mærken

Stadepladser sælges i moduler af 2 facademeter og koster 450 kr. pr. modul. Dybde 6-7 mtr.

For en hjørneplads opkræves tillige et hjørnegebyr på 200 kr. Hjørneplads kan kun købes i sammenhæng med min. 2 moduler.

Stadelejen er omfattet af omvendt momsindberetningspligt for momsregistrerede og tillægges 25% moms for private.

Der opkræves et depositum på 300 kr. for evt. rengøring af stadepladsen. Depositum tilbagebetales ved afrejse søndag, hvis stadepladsen forlades i rengjort tilstand.

Der er adgang til strøm på alle stadepladser (inkl. i prisen). Forlængerledning til udendørs brug skal medbringes.

Se stadeplads oversigt her

Du kan afgive bestilling på stadeplads ved at sende en mail til kliplemaerken@events.dk.
Oplys venligst følgende ved bestilling:

  • Navn
  • Adresse
  • Mobiltlf.nr.
  • Mailadresse
  • Cvr. nr.
  • Antal facademeter (min. og maks.)
  • Hvilke varer der sælges (Vigtigt)
  • Særlige ønsker vedr. stadepladsens dybde og placering.

Der må ikke sælges øl, vand, vin, spiritus, is, pølser, kødretter, popcorn, brændte mandler eller andre mad- og drikkevarer beregnet til øjeblikkelig fortæring på pladsen. Dog må der sælges slik og frugt og grønt, hvis det ved bestilling fremgår af oversigten over varer der skal sælges fra stadepladsen.

Salg af kopivarer er ulovligt i henhold til dansk lovgivning. For yderligere informationer se www.stoppiratkopiering.dk.

Der er toiletter på pladsen og der er adgang til gratis badefaciliteter i hallen.

Mulighed for opstilling af campingvogn på græsareal i nær tilknytning til kræmmerpladsen.

Lørdag morgen serveres der gratis morgenkaffe til alle på pladsen. Søndag er der mulighed for at købe morgenkaffe i Cafételtet på kræmmerpladsen.

Spørgsmål vedr. stadepladser er du til en hver tid velkommen til at sende til ovennævnte mailadresse.

Vi glæder os til at byde dig velkommen til Kliple´ Mærken, så vent ikke for længe med at sende din bestilling.