Nyheder (Se også Facebook)

21. april 2018

Så er programmet endeligt fastlagt og kan findes under Program i menuen hvor det også kan udskrives. 

8. april 2018

Der er gang i billetsalget og det ser ud som der bliver rift om pladserne i år. Det er jo dejligt. På forsiden af hjemmesiden og på Facebook kan man fra nu af følge lidt med i hvad der sker. Der er så småt begyndt at komme annoncer i lokalbladene og allerede lørdag den 26. maj er der uddeling af fondsmidler og salg af billetter til seniorfrokosten og børnedisco. Vi er på rette vej og foråret er jo også kommet nu. 

31. marts 2018

Så er der åbnet for billetsalget til årets arrangementer til Kliple Mærken. Billetter til 80er fest og til seniorfrokosten skal dog købes separat. Disse billetter kan dog købes lørdag den 26. maj ved Straagårds Smedje i forbindelse med uddeling af fondsmidler. Se også under billetsalg i menuen. 

26. februar 2018

Programmet for 2018 er næsten på plads og kan nu offentliggøres med forbehold for ændringer. Se i menuen under Program 2018 på forsiden.  

4. februar 2018

Der er foretaget en mindre udskiftning i formandssetuppet til mærken 2018. Vi kan sige velkommen til den nye formand i køkkenteltet, nemlig Helle Ehm fra Lundtoft som afløser Lene Redleffsen.

Men vi er stadig på jagt efter en næstformand der kan være Helle behjælpelig med det store arbejde i køkkenet.

I selve komiteen er Torben Østerballe indtrådt. Vi havde i komiteen en udfordring da vi jo selvfølgelig skal leve op til de aftalte vedtægter og har derfor søgt efter en ekstra person til komiteen. Det er hermed lykkedes. Torben Østerballe kommer ind på området omkring koordinering af de forskellige fest aktiviteter. 

13. januar 2018

Der er nye retningslinjer omkring stadeplads/kræmmermarked til årets KlipleMærken. Disse kan ses under punktet Stadeplads i menuen på forsiden.  

20. december 2017

Kliple Mærken har sædvanen tro afviklet julehygge for afdelingsformænd og nøglepersoner. Som altid var der hyggelig stemning og lidt at spise. Der blev takket af med de formænd der ønskede en pause og sagt velkommen til nye. Senere offentligøres de nye personer, når opgaverne er faldet på plads og fordelt. Selve julehyggen er ikke kun hygge men bliver også brugt til en god dialog på tværs om forbedringer og nye tiltag og rettelser. Samtidig er medlemmer af komiteen tilstede og svarer på spørgsmål og kommer med gode råd og hjælp udfra formændenes ønsker.  

5. december 2017

Årsregnskabet med kommentarer både for Kliple Mærken men også for støttefonden er nu afsluttet og frit tilgængelig her på hjemmesiden. Kig ind under download i menuen. Her finder man også tidligere års resultater, som et led i Kliple Mærkens åbne politik og synlighed. 

15. september 2017

Komiteen har nydt et par stille måneder men her fra september er blusset igen skruet op og planlægningen af 2018 kører for fulde sejl. I begyndelsen af 2018 er mange brikker allerede samlet til et brag af en lang weekend i juni. Følg med her på hjemmesiden og på vores Facebook side. 

11. juni 2017

Vi står midt i afvikingen af årets superfest i Kliplev. Det har som altid været en fantastisk oplevelse og især pga. alle de glade feststemte gæster i alle aldre der altid ligger vejen forbi vores plads, kan vi allerede nu sige at det har været en kæmoe succes. Lørdag aften fik arrangørerne en pludselig udfordring da et af de store navne måtte melde afbud pga sygdom. En hurtig proffesionel indsats gjorde dog at det lykkedes at skaffe et andet kendt navn, nemlig DJ Alligator. Udover dette lykkedes det også at få aftenens store overraskelse Ritalin med, og det viste sig at være en super kombination. Et gyngende telt fik testet teltpløkkerne !!!!!

20. maj 2017

Uddeling af fondsmidler 2017. Formand Torben Nielsen delte med stor glæde kuverter ud til de fremmødte repræsentanter fra de heldige foreninger. De 11 foreninger, der blev tilgodeset denne gang var:

Søgaardhulen (15.000 kroner), Kliplev Jagtforening (5000 kr.), Lundtoft IF Håndbold (4500 kr.), Legepladsen på Kirkegårdsvej (2398 kr.),  Bjerndrup/Perbøl Jagtforening (5000 kr.), Kliplev Sogns Voksenundervisning (10.000 kr.), Kliplev Hallen (15.000 kr.), Åben Hal (7000 kr.), Straagaards Smedie (9000 kr.), Lokalhistorisk Forening for Kliplev Sogn (8500) og Lundtoft IF Fodbold (23.000 kr.)

Tillykke til alle


6. maj 2017

Til weekendens forårsmarked i Kliplev var KlipleMærken synlig med en fin stand hvor der blev solgt billetter til de forskellige arrangementer. Som annonceret andetsteds var specielt salget af billetter til seniorfrokosten i højsædet på standen da disse ikke kan købes online i år. Billetsalget går generelt strygende og man opfordres til at få købt de billetter man har brug til de arrangementer man vil deltage i. Fra komiteen deltog Anneli Jensen og Klaus Møller.

tl_files/Kliplemaerken/billetsalg.jpg


15. marts 2017 - Samling af hjælpere

Komite og nye som afgående aktivitetsformænd var samlet i Kliplevhallen for at drøfte Kliple Mærken 2017. 

Der blev uddelt blomster og der blev talt om nye tiltag og initiativer. En god hyggelig aften hvor der blev takket og taget afsked med afgående aktivitetsformænd. Nu er vi så allerede midt i arrangement 2017 og lige om hjælp går det for alvor løs for alle de frivillige i og omkring Kliple Mærken. Billedet er fra december 2016. 

tl_files/Kliplemaerken/Forside-ikoner/Julekomsammen hallen dec 16 418x240.jpg


10. marts 2017 - Midler fra fonden

Det er nu muligt at sende en ansøgning til Kliple Mærkens Støttefond. Sidste frist for modtagelse af ansøgningen er den 28. april 2017. 

1. marts 2017

Program og underholdning er nu offentliggjort og på plads. 

26. januar 2017 - Ny plan for pladsen

Der er over vinteren og egentlig allerede efter afslutningen af Kliple Mærken 2016 blevet arbejdet med at forbedre opstillingen af kræmmerpladser, egne aktiviteter, gæsteaktiviteter, toiletforhold og tivoli. Under menupunktet Stadeplads er den nye oversigtsplan tilgængelig. Der er rykket rundt på en del, men det væsentlige i denne omrokering er en forbedret adgang og ikke mindst service for alle vores gæster. Vi er overbeviste om at det bliver en succes og vi er også forholdsvis sikre på at ingen vil fare vild til årets fest 2. weekend i juni. 

26. januar 2017 - Komité konstitueret for 2017

Kliple Mærkens komiteen er trådt i arbejdstøjet, efter den nye opsætning er på plads. Komiteen har konstitueret sig og nu kan der for alvor sættes skub i tingene så Sønderjyllands bedste byfest også i år kan løbe af stablen 2. weekend i juni. 
 

 
18. januar 2017 - UDLODNING AF MIDLER FRA KLIPLE MÆRKENS STØTTEFOND 2017

Igen i år har I som forening mulighed for at søge midler fra Kliple Mærkens Støttefond af 1984.

Vi støtter Kultur- og almennyttige formål i Kliplev Gl. Sogn, og har I et projekt I mener opfylder vores formålsparagraffer, så er i velkommen til at sende os en ansøgning. Er man i tvivl om man er berettiget til at søge så kontakt endelig komiteen. Se under kontaktoplysninger. 

Ansøgningen skal være os i hænde typisk midt april (Annonceres særskilt), og midlerne vil herefter blive fordelt i starten af maj måned til den årlige billetsalgsdag ved Straagårds Smedje i Kliple. Der bliver årligt overført et beløb fra årets overskud som udloddes via fonden til de udvalgte gode formål.

Herunder følger ældre nyheder

......